Η «Βιβλιοθήκη Λογοτεχνικού Περιοδικού Κέφαλος» είναι μία ανοικτή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σε όλους τους αναγνώστες και ερευνητές. Σκοπός της είναι να προβάλει ελεύθερα στο διαδίκτυο βιβλία και περιοδικά που έχουν εκδοθεί δωρεάν από τον εκδοτικό μας οίκο: «Εκδόσεις Κέφαλος» ή έργα που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα και θα έχουν ψηφιοποιηθεί από το περιοδικό μας. Αποτελεί μία κιβωτό ελεύθερης διάδοσης της ιστορίας της λογοτεχνίας στο διαδίκτυο, για βιβλιόφιλους που θέλουν να διαβάσουν ένα καλό βιβλίο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Επίσης, αποτελεί μία δράση φιλαναγνωσίας για τα παιδιά και τους νέους, αφού η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα τους βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο και τη σύγχρονη λογοτεχνία και σκέψη. 
Επίσης, στη βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει να συγκροτείται το: «Αρχείο Λογοτεχνικών Περιοδικών 19ου και 20ου αιώνα». Σκοπός της εν λόγω δράσης μας είναι η συγκρότηση ενός αρχείου ή καλύτερα μίας κιβωτού λογοτεχνικών περιοδικών που εκδόθηκαν τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τα οποία πλέον είναι δυσεύρετα και αποτελούν ένα ιστορικό αρχείο του έργου που παράχθηκε τις εν λόγω περιόδους και θα πρέπει ν’ αναδειχθεί και να προβληθεί εκ νέου και εντελώς δωρεάν με την ψηφιοποίηση του. Τα ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα ελεύθερα στους ερευνητές και στους ενδιαφερόμενους, τόσο στην ιστοσελίδα του αρχείου που θα δημιουργήσουμε, όσο και στην εν λόγω ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης μας. Τέλος, κάθε χρόνο θα ψηφιοποιούνται και νέα λογοτεχνικά περιοδικά, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν.

Έτος ίδρυσης Βιβλιοθήκης: Απρίλιος 2020