ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ «ΚΕΦΑΛΟΣ»

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος 

> Υποβολή συμμετοχής έως 30 Απριλίου 2024 <


ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΗΣΗΣ «ΚΕΦΑΛΟΣ»

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος 

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης Κέφαλος (έληξε)

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης Κέφαλος (έληξε)

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης Κέφαλος (έληξε)


ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΚΕΦΑΛΟΣ»

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος (έληξε)

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος (έληξε)

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος (έληξε)